Regulamin sklepu

/
Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego 

§1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Closh dostępny pod adresem internetowym www.closh.store prowadzony jest przez Patrycję Jaskot prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą CLOSH Patrycja Jaskot, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6431727276, REGON 386331522.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§2

Kontakt ze sklepem

 1. Adres e-mail Sprzedawcy: [email protected],
 2. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 516 444 115
 3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy (na terenie Polski) PKO Banki Polski 17 1020 1097 0000 7302 0333 8472.
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy dla zagranicy:
  nr rachunku w formacie IBAN:
  PL 17 1020 1097 0000 7302 0333 8472
  Kod SWIFT banku PKO BP: BPKOPLPW
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 09:00-17:00 od poniedziałku do piątku.

 

§3

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. Urządzenie z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową typu Google Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer.
 2. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. Włączona obsługa plików cookies.

§4

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania konta. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Produkty wirtualne, jak np. (audio) PODRÓŻ DO SIEBIE – rozmowy TraveLover x Basia Pasek czy eBook “Zdrowa szafa” nie podlegają zwrotowi. Po pobraniu nie przysługuje 14-dniowy czas na odstąpienie od umowy. Wszelkie prawa są zastrzeżone, a dalsza dystrybucja nagrań zabroniona.

§5

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych – Imię, Nazwisko, adres zamieszkania, miejsce docelowe do wysyłki paczki z produktem.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe i dobrowolne.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§6

Zasady składania Zamówienia

        W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Zalogować się do Sklepu (opcjonalnie).
 2. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny).
 3. Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji.
 4. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, pod który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia.
 5. Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”.
 6. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

 

§7

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 2. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu – Przesyłka kurierska oraz dostarczenie przesyłki do paczkomatu przez InPost.
 3. Firma kuerierska dostarcza nasze przesyłki na terenie Polski oraz wybranych krajów Europy: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Monako, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy, Cypr, Malta.
 4. Dostawa do paczkomatów InPost dostępna tylko na terenie Polski.
 5. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronie sklepu na etapie finalizacji zamówienia.
 6. Sklep umożliwia następujące sposoby płatności:           6.1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,

  6.2. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej http://www.przelewy24.pl/, z wykorzystaniem środków technicznych udostępnionych przez Przelewy24.pl,

  6.3. Płatności odroczone PayPo za pośrednictwem serwisu PayPo.pl (GTR Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rostafińskich 4 (02-593 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd   Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000575158, o kapitale zakładowym w wysokości 502.000 złotych, NIP: 521-37-05-997, Regon: 362485126, adres strony internetowej: https://paypo.pl/).

 7. W przypadku wyboru przez Klienta płatności odroczonej PayPo, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności na rzecz spółki GTR Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

§8

Wykonanie umowy sprzedaży i realizacja zamówienia

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności po dodaniu produktu do koszyka oraz opłacenia go przez Przelewy24. Produkt zostanie wysłany do zamawiającego, gdy Sprzedający otrzyma należność na konto.
 4. Wydanie produktów przewoźnikowi następuje niezwłocznie i maksymalnie w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu zaksięgowania płatności, z zastrzeżeniem zapisów w § 9 Realizacja zamówienia Pre – order.
 5. Wydanie produktów odbywa się za pośrednictwem przewoźnika, pod adres podany przez Klienta.
 6. W przypadku zamówienia produktów o różnych terminach realizacji, terminem realizacji jest najdłuższy podany termin.

 

§9

Realizacja zamówienia Pre – order

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia sprzedaży produktów wykonywanych na zamówienie Klienta (tzw. “Pre-order”).
 2. W przypadku produktów wykonywanych na zamówienie Klienta (Pre-order) produkt jest tworzony w momencie otrzymania zamówienia i zaksięgowania płatności.
 3. W przypadku gdy conajmniej jeden produkt z zamówienia został wykonany na zamówienie Klienta (Pre-order ) wydanie całego zamówienia przewoźnikowi następuje do 21 dni roboczych od momentu zaksięgowania płatności.
 4. Sprzedawca umożliwia Konsumentom zwrot produktów wykonywanych na zamówienie Klienta w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zamówienia.
 5. Sprzedający nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania  FORMULARZU ZWROTU złożonego przez Konsumenta zwróci Klientowi  płatność, za wyjątkiem kosztów dostarczenia produktu do Klienta. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwrotu produktu na adres:

              Store it / CLOSH

             Łąkowa 3/5

             90-562 Łódź

 

§10

Regulamin promocji „Eko maseczka w prezencie za 1 grosz”.

 1. Klienci dokonujący zakupów na stronie: www.closh.store, mają możliwość odebrania maseczki w prezencie za 0,01 zł.
 2. Promocja prowadzona jest w terminie od 22 (godzina 00:00) do 25 kwietnia (godzina 24:00) 2021 do wyczerpania zapasów, tylko i wyłącznie poprzez www.closh.store.
 3. Warunkiem otrzymania prezentu jest:
 • Dokonanie zakupów produktów na kwotę min. 200 zł (bez kosztu dostawy) na www.closh.store.
 • Dokonanie samodzielnego wyboru maseczki poprzez kliknięcie w przycisk „dodaj do koszyka” widoczny na karcie produktu.
 • Zapłata za zakupy.
 1. Do jednego zakupu przysługuje jeden prezent. Brak wyboru skutkuję brakiem prezentu.
 2. W przypadku zwrotu zamówienia wymagane jest zwrócenie prezentu. W przypadku braku jego zwrotu, kwota zwrotu zostanie pomniejszona o wartość maseczki 29 zł.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość wyłączenia promocji w dowolnym momencie.

 

§11

Reklamacje

 1. Reklamacji nie podlegają:
 • naturalne zużycie się materiałów,
 • pilingowanie się materiału,
 • uszkodzenia mechaniczne powstałe wskutek nieprawidłowego użytkowania, np. porwanie, otarcie,
 • uszkodzenia powstałe wskutek braku lub niewłaściwej konserwacji, np. pranie w nieodpowiedniej temperaturze, czyszczenie przy użyciu niedozwolonych środków czystości itp.,
 • zabrudzenia i odbarwienia.

§12

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Start typing and press Enter to search

Koszyk

Brak produktów w koszyku.