Regulamin sklepu

/
Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego 

§1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Closh dostępny pod adresem internetowym www.closh.store prowadzony jest przez CLOSH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w 02-737 Warszawa, ul. Niedźwiedzia 29 B,  NIP: 5213954482, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000949924, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 (pięć tysięcy) złotych.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§2

Kontakt ze sklepem

 1. Adres e-mail Sprzedawcy: [email protected],
 2. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 516 444 115
 3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy mBanki 36 1140 2004 0000 3102 8212 7561
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy dla zagranicy:
  nr rachunku w formacie IBAN:
  PL 36 1140 2004 0000 3102 8212 7561
  numer SWIFT: BREXPLPWMBK
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 09:00-17:00 od poniedziałku do piątku.

 

§3

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. Urządzenie z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową typu Google Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer.
 2. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. Włączona obsługa plików cookies.

§4

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania konta. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Produkty wirtualne, jak np. (audio) PODRÓŻ DO SIEBIE – rozmowy TraveLover x Basia Pasek czy eBook “Zdrowa szafa” nie podlegają zwrotowi. Po pobraniu nie przysługuje 14-dniowy czas na odstąpienie od umowy. Wszelkie prawa są zastrzeżone, a dalsza dystrybucja nagrań zabroniona.

§5

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych – Imię, Nazwisko, adres zamieszkania, miejsce docelowe do wysyłki paczki z produktem.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe i dobrowolne.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§6

Zasady składania Zamówienia

        W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Zalogować się do Sklepu (opcjonalnie).
 2. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny).
 3. Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji.
 4. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, pod który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia.
 5. Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”.
 6. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

 

§7

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 2. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu – Przesyłka kurierska oraz dostarczenie przesyłki do paczkomatu przez InPost.
 3. Firma kuerierska dostarcza nasze przesyłki na terenie Polski oraz wybranych krajów Europy: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Monako, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy, Cypr, Malta.
 4. Dostawa do paczkomatów InPost dostępna tylko na terenie Polski.
 5. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronie sklepu na etapie finalizacji zamówienia.
 6. Sklep umożliwia następujące sposoby płatności:
 • Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,
 • Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej http://www.przelewy24.pl/, z wykorzystaniem środków technicznych udostępnionych przez Przelewy24.pl,
 • Płatności odroczone PayPo za pośrednictwem serwisu PayPo.pl (GTR Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rostafińskich 4 (02-593 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd   Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000575158, o kapitale zakładowym w wysokości 502.000 złotych, NIP: 521-37-05-997, Regon: 362485126, adres strony internetowej: https://paypo.pl/).
 1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności odroczonej PayPo, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności na rzecz spółki GTR Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

§8

Wykonanie umowy sprzedaży i realizacja zamówienia

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności po dodaniu produktu do koszyka oraz opłacenia go przez Przelewy24. Produkt zostanie wysłany do zamawiającego, gdy Sprzedający otrzyma należność na konto.
 4. Wydanie produktów przewoźnikowi następuje niezwłocznie i maksymalnie w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu zaksięgowania płatności, z zastrzeżeniem zapisów w § 9 Realizacja zamówienia Pre – order.
 5. Wydanie produktów odbywa się za pośrednictwem przewoźnika, pod adres podany przez Klienta.
 6. W przypadku zamówienia produktów o różnych terminach realizacji, terminem realizacji jest najdłuższy podany termin.

 

§9

Realizacja zamówienia Pre – order

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia sprzedaży produktów wykonywanych na zamówienie Klienta (tzw. “Pre-order”).
 2. W przypadku produktów wykonywanych na zamówienie Klienta (Pre-order) produkt jest tworzony w momencie otrzymania zamówienia i zaksięgowania płatności.
 3. W przypadku gdy conajmniej jeden produkt z zamówienia został wykonany na zamówienie Klienta (Pre-order ) wydanie całego zamówienia przewoźnikowi następuje do 21 dni roboczych od momentu zaksięgowania płatności.
 4. Sprzedawca umożliwia Konsumentom zwrot produktów wykonywanych na zamówienie Klienta w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zamówienia.
 5. Sprzedający nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania  FORMULARZU ZWROTU złożonego przez Konsumenta zwróci Klientowi  płatność, za wyjątkiem kosztów dostarczenia produktu do Klienta. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwrotu produktu na adres:

              Store it / CLOSH

             Łąkowa 3/5

             90-562 Łódz

 

§10

Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014r., poz. 827) o prawach konsumenta przysługuje Ci prawo zwrotu towaru w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki.
 2. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot zostanie uznany tylko jeśli produkt jest nieuszkodzony i nie ma śladu użytkowania. W przeciwnym razie produkt zostanie odesłany do klienta pod wskazany przez niego adres.
 3. Aby dokonać zwrotu zakupionego u nas towaru należy wypełnić FORMULARZ ZWROTU / REKLAMACJI, a następnie wysłać go na maila [email protected] (w tytule ZWROT). Przesyłkę zwrotną z produktem należy nadać na własny koszt na adres podany w formularzu.
 4. Zwrotu towaru możesz dokonać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub dowolnej firmy kurierskiej. Po wysłaniu paczki zachowaj numer do śledzenia. Sklep CLOSH nie przyjmuje zwrotów pobraniowych, należna kwota zostaje przesłana do klienta, po akceptacji zwrotu, na konto bankowe przez niego podane, w przeciągu 14 dni od otrzymania towarów i poprawnego numeru konta konsumenta.
 5. Zwrot należności za towar następuje w takiej samej formie jak przy dokonaniu zakupu w ciągu 14 dni od akceptacji zwrotu lub pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.
 6. Przesyłkę wyślij na adres:

              Store it / CLOSH

             Łąkowa 3/5

             90-562 Łódz

§11

REKLAMACJE:

 1. Wszystkie zakupione towary w sklepie CLOSH podlegają przepisowi o 24-miesięcznej odpowiedzialności sprzedawcy liczonej od daty otrzymania przesyłki z zakupionym produktem. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia powstałe z winy użytkownika w wyniku niezgodnego użytkowania i pielęgnacji niezgodnej z zaleceniami producenta oraz usterki powstałe na skutek złego przechowywania, użytkowania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem, uszkodzeń mechanicznych lub zdarzeń losowych.
 2. W celu złożenia reklamacji wydrukuj i wypełnij formularz reklamacji FORMULARZ ZWROTU / REKLAMACJI, dołącz go do produktu razem z dowodem zakupu oraz odeślij na nasz adres:

          Store it / CLOSH

             Łąkowa 3/5

             90-562 Łódz

 1. Reklamację zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od chwili otrzymania przesyłki zwrotnej.
 2. Warunkiem zachowania prawa do skorzystania z reklamacji jest zawiadomienie o wadzie niezwłocznie po jej wykryciu.
 3. Klientowi przysługuje prawo do: obniżenia ceny, wymiana wadliwej rzeczy na inną bez wady, usunięcia wady. W razie konieczności wydania opinii rzeczoznawcy termin rozpatrzenia reklamacji może się wydłużyć do 21 dni kalendarzowych.
 4. Zwroty/reklamacje bez formularza lub braku informacji o numerze zamówienia i zwracanym produkcie nie będą akceptowane.

  7. Wypełniony formularz zwrotu towaru umieść wraz z towarem, który chcesz zwrócić w pudełku lub kopercie wysyłkowej.

  8. Do przesyłki dołącz dowód zakupu produktu (faktura / paragon)

  9. Strony wyłączają odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi przy zakupach pozakonsumenckich.
  10. Reklamacji nie podlegają:
 • naturalne zużycie się materiałów,
 • pilingowanie się materiału,
 • uszkodzenia mechaniczne powstałe wskutek nieprawidłowego użytkowania, np. porwanie, otarcie,
 • uszkodzenia powstałe wskutek braku lub niewłaściwej konserwacji, np. pranie w nieodpowiedniej temperaturze, czyszczenie przy użyciu niedozwolonych środków czystości itp.,
 • zabrudzenia i odbarwienia.

§12

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Start typing and press Enter to search

Koszyk

Brak produktów w koszyku.

0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu